Ana içeriğe atla

Üniversitemiz 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanunun Ek-184. Maddesi ile Sakarya Üniversitesinden ayrılarak kurulmuş olup, Personel Daire Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.”

hükümlerini uygulamak ve ayrıca bu hükümler ile beraber 657,2547,2914 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmeliklere bağlı olarak Üniversitemiz İdari ve Akademik personelinin her türlü özlük işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde yapmak ile görevlidir.