Ana içeriğe atla

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yapılan Ünvan Değişikliği Sınavı sonuçları aşağıda yer almaktadır.

* Sınav Takviminde yer alan itiraz süresi içinde (27.02.2024-04.03.2024) herhangi bir itiraz bulunmadığı takdirde ekteki sınav sonuçları aynen geçerlidir. Tekrar duyuru yapılmayacaktır.