Ana içeriğe atla

Üniversitemiz ile ilgili Yönetmelikler ve diğer mevzuat ve düzenlemelere Hukuk Müşavirliği sayfasından ulaşabilirsiniz. Tıklayınız.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için Tıklayınız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu için Tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız.

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız.